Kvennavikas spaserstokk sægle igjen!

Vi har ligget for anker ei stund, men nå heiser Kvennavikas Spaserstokk igjen Survikjæktas morkne storseil og er klar til tokt.

Martin opplyser: «Mens vi maure å stelle jækta, så e dåkk velkommen te å be om å få besøk av oss. Vi e itj tå di dyrastan å vi trøng heller itj all værdens tæknikk fer å gjænnomfør forestillingan vårres. Vi hellj på imillom ein hæltim å tri kvarter, men justere det ætti dåkkes ønske.

Vi trøng 3 sangmikrofona, forsterkeranlegg fer kontrabas å ein akustisk gitar. Vess det e eit lite rom, trøng vi itj det heller.

Vi må ha 3000 kronå på kveldstid, eller 4500 kronå på dagtid i betaling. Attåt kjæm dækning tå reiseutgifta, vess det e utafer området der vi bur.