Våre forestillinger

Sølvbrøllopet. Historien om da Graut-Simen feiret sølvbryllup med kona Gurru. Spektakulært kveitefiske og elgjakt inngår.

Jólomsæglinga. Mannskapet på Survikjækta reiser utaskjærs for å sette verdensrekord i å reise jorda rundt. Underveis blir de hengende fast på Lina (Ekvator), sprenger storhedningen på Kannibaløya og døper om øya Ik til Martin-ik.

Jækta forliser. Tar for seg noen av de mer uvanlige forlisene med Survikjækta, som trolig er den eneste skuta som har forlist både på til lands og til vanns.

Jul i Kvennavika. Flere skrøner om jul og vinter i Kvennavika, inkludert grisslakting med forviklinger og gammelkarrennet i Framværran, sys sammen til et eget juleprogram.

Martin og 1905. Historien om da Martin Kvennavika fikk svenskene til å godta unionstraktaten i 1905, kombinert med Frøskatt-Anners ymse opplevelser i forbindelse med mobilisering samme år.

Bjønnjakta. Skrøna om hvordan bjørnen som i dag står på Mosviktun (muséet i Mosvik) ble tatt av dage, kombinert med flere andre skrøner fra heimskjærom i Framverran.

Fotballkampen. Om da mannskapet på Survikjækta spilte fotballkamp mot engelskmennene på skuta «Bucking Bronco». Kokka Barulina er sentral som midtstopper.